Historické statistiky

Období 1993 - 2016

Počty týmů a států

 

Rok Týmy Státy
1993 43 5
1994 77 10
1995 79 11
1996 103 12
1997 130 14
1998 87 12
1999 139 16
2000 146 14
2001 167 18
2002 186 16
2003 190 20
2004 221 18
2005 215 16
2006 213 18
2007 224 19
2008 242 18
2009 244 16
2010 244 16
2011 252 16
2012 258 18
2013 269 18
2014 269 21
2015 265 19
2016 272 18
Celkem 4535  

 

Medailová bilance

 

Účast států v letech 1993-2016

 

Stát Počet účastí
Švýcarsko 24
Švédsko 24
Německo 24
ČR 24
Finsko 23
Norsko 22
Lotyšsko 22
Polsko 21
Maďarsko 21
Rusko 19
Dánsko 18
Estonsko 18
Slovinsko 17
Itálie 16
Slovensko 15
Velká Británie 13
Nizozemsko 10
Rakousko 8
Španělsko 8
Lichtenštejnsko 5
Ukrajina 7
Kanada 4
Belgie 4
Austrálie 3
USA 1
Island 1
Francie 2
Bělorusko 2
Lucembursko 2
Singapur 1

 

 

Všechny kategorie

 

Stát Zlato Stříbro Bronz Celkem
ČR 32 35 66 133
Švédsko 31 24 25 80
Finsko 14 13 18 45
Švýcarsko 5 7 20 32
Lotyšsko 3 3 1 7
Rusko 2 6 1 9
Norsko 2     2
Slovensko     1 1

 

Mužské kategorie celkově

 

Stát Zlato Stříbro Bronz Celkem
Švédsko 24 19 19 62
ČR 21 24 45 90
Finsko 9 9 12 30
Lotyšsko 2     2
Švýcarsko 1 5 9 15
Rusko 1 1   2
Slovensko     1 1

 

Ženské kategorie celkově

 

Stát Zlato Stříbro Bronz Celkem
ČR 11 13 26 50
Švédsko 10 7 6 23
Finsko 6 4 7 17
Švýcarsko 4 2 12 17
Norsko 2     2
Rusko 1 5 1 7
Lotyšsko 1 3 1 5
Slovensko     1 1

 

Kategorie Muži Elita

 

Stát Zlato Stříbro Bronz Celkem
Švédsko 19 11 11 41
ČR 2 5 10 17
Finsko 2 3 4 9
Švýcarsko   4 8 12

 

Kategorie Ženy Elita

 

Stát Zlato Stříbro Bronz Celkem
ČR 8 6 13 27
Švédsko 7 7 3 17
Švýcarsko 4 2 13 19
Finsko 3 1 4 8
Rusko 1 5 1 7
Lotyšsko   1 1 2
Slovensko     1 1