PRAVIDLA

Turnaj se hraje dle pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF.

Vyhodnocení postupu

Vítězství v utkání základní skupiny znamená 3 body do tabulky, remíze 1 a porážka 0 bodů.

Získají-li dva nebo více týmů po utkáních skupiny stejný počet bodů, pak o dalším postupu resp. pořadí rozhoduje:

- počet bodů dosažených ve vzájemných utkáních
- rozdíl skóre ze vzájemných utkání
- celkový počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních
- celkový rozdíl skóre
- celkový počet vstřelených branek
- los

Po remíze ve vyřazovacích zápasech následuje:

- série 3 trestných nájezdů
- série 1 trestného nájezdu (náhlá smrt)

Jury turnaje

Jan Mikulka

Jan Jirovský

Jaroslava Fišerová

Protesty

Případný protest musí být předán v písemné formě JURY turnaje nebo vedoucímu haly nejpozději do 15 minut po skončení utkání.Poplatek za podání protestu je 1.000,- Kč. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. Rozhodnutí JURY je konečné.

Soupiska hráčů

Každý tým musí nejpozději do začátku turnaje zadat na internetové stránce on-line soupisku hráčů. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na této soupisce. Po odehrání prvního utkání v turnaji nemůže být tato soupiska již doplněna. Vyjímku tvoří junioři ročníky narození 1999-2002. Juniorští hráči/hráčky jsou zapsáni na soupisce mužstva, ve kterém budou  hrát eliminační zápasy.

Zápis o utkání

Zápis o utkání je nutno vyplnit čitelně hůlkovým písmem a předat ke stolku nejpozději 30 minut před začátkem každého utkání. Formuláře budou k dispozici během registrace týmů nebo ke stažení zde

Čekací doba

Maximální čekací doba je 5 minut. Poté následuje kontumace 0:5 v neprospěch opozdivšího se týmu. V případě dvou kontumací v důsledku opožděného nástupu k utkání bude dané družstvo z turnaje vyloučeno a výsledky jeho utkání budou anulovány.

Start hráče

Hráč/hráčka může v průběhu turnaje startovat pouze za jedno družstvo. Vyjímkou je start hráče/hráčky mladší věkové kategorie (ročníky narození 1999-2002), který/která může současně nastoupit v jednom dalším mužském nebo ženském týmu téhož klubu či juniorské reprezentace výběru dané národní federace, pokud to časově umožní rozpis utkání dané kategorie.

Tato vyjímka neplatí pro zápasy vyřazovací části soutěží (tj. play off hrající eliminačním způsobem do rozhodnutí), kdy může tento hráč/hráčka nastoupit výhradně za ten tým, na jehož soupisku byl/byla  před začátkem turnaje zapsán/zapsána.

Všichni hráči v kategorii ELITE muži i ženy musí mít vyřízenou klubovou příslušnost dle pravidel IFF.

V případě nedodržení tohoto pravidla se start takového hráče považuje za neoprávněný a bude postihováno herními důsledky, tj. kontumací! Od ročníku 2018 vstoupí toto pravidlo i pro kategorii Muži PRO!

 

Vyloučení hráče

ČK 1 vede automaticky k vyloučení do konce daného utkání, ČK 2 znamená automaticky stop na následující utkání a udělení ČK 3 vede k vyloučení provinivšího se hráče do konce turnaje.

Barvy dresu

V případě shodných barev dresů se musí družstvo uvedené v rozpisu utkání jako hostující převléci do sady v jiném barevném provedení. Barvy drezů uvedené na internetu jsou pouze orientační.

Rozpis zápasů

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v uveřejněném rozpise. V tomto případě budou informování všichni vedoucí družstev, kterých se daná změna týká.

Ocenění

Vítěz každé kategorie bude oceněn pohárem; družstva na prvních třech místech diplomy a medailemi (max. 20 na družstvo) a současně bude vyhlášen nejlepší střelec, nejlepší brankář a nejlepší hráč kategorie. Předání ocenění proběhne bezprostředně po skončení příslušného semifinálového a finálového utkání.

 

Hrací čas

Muži Elita

V utkáních základních i osmifinalových skupin a utkáních play off až do úrovně čtvrtfinále 2x20 minut, závěrečné 3 minuty budou měřeny na čistý čas.  Přestávka mezi poločasy je 2 minuty. Time-out je poskytován až od čtvrtfinále.

Ve čtvrtfinále a semifinále 3x20 minut, závěrečné 3 minuty budou měřeny na čistý čas. Přestávka mezi třetinami je 10 minut.Finále 3x 20 minut, čistý čas, přestávka je 10 minut.

Muži Pro

V utkáních základních skupin  i osmifinalových skupin a utkáních play off až do úrovně čtvrtfinále 2x20 minut, závěrečné 3 minuty budou měřeny na čistý čas.  Přestávka mezi poločasy je 2 minuty. Time-out je poskytován až od čtvrtfinále.

Ve čtvrtfinále, semifinále a finále 2x20 minut, závěrečné 3 minuty budou měřeny na čistý čas. Přestávka mezi poločasy je 5 minut.

Ženy Elita

V utkáních ve skupině a v utkáních play off až do úrovně čtvrtfinále 2x20 minut, závěrečné 3 minuty budou měřeny na čistý čas. Přestávka mezi poločasy je 2 minuty.Time-out je poskytován až od čtvrtfinále.

Ve všech čtvrtfinálových a semifinálových utkáních 2x20 minut, závěrečné 3 minuty budou měřeny na čistý čas. Přestávka mezi poločasy je 5 minut.

Ve finále 3x20 minut, závěrečné 3 minuty budou měřeny na čistý čas. Přestávka mezi třetinami je 10 minut.

Muži, Ženy

Ve všech utkáních v základních skupin a v play off až do úrovně čtvrtfinále 2x15 minut, závěrečné 3 minuty nebudou měřeny na čistý čas. Přestávka mezi poločasy je 2 minuty. Time-out je poskytován až od čtvrtfinále.

Ve všech čtvrtfinálových, semifinálových, finálových utkáních 2x20 minut, závěrečné 3 minuty budou měřeny na čistý čas. Přestávka mezi poločasy je 5 minut.