STARTOVNÉ

Startovné

3800,- Kč/tým v kategoriích Muži, Ženy

6000,- Kč/tým v elitních kategoriích a kategorii muži Pro

Startovné musí být zaplaceno nejpozději do 20.5.2017. Registrace týmu, jehož startovné nebude v daném termínu zaplaceno, bude vyřazena. V případě odřeknutí účasti ze strany týmu po 30.5.2017 se startovné nevrací.

V případě většího zájmu budou družstva v elitních kategoriích vybrána na základě umístění v ligových soutěžích /ZČ/, v ostatních kategoriích podle pořadí úhrady startovného. Další družstva budou zařazena na místa náhradníků. Ředitel turnaje může výjimečně přidělit divokou kartu. Nejpozději do 15.6.2017 obdržíte definitivní potvrzení Vaší přihlášky e-mailem společně s dalšími podrobnostmi.

 

Individuální poplatek

280,- Kč za každého člena družstva

Tento poplatek zahrnuje: identifikační náramek ke vstupu na všechna utkání CZECH OPEN, včetně finále elitní kategorie žen a mužů (pozor, kapacita finalové haly Podvinný mlýn je omezena), MHD jízdenka po celou dobu konání turnaje, vstupné do vybraných památek (Muzeum hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Sv. Mikuláš a další), vstup na turnajovou Party, vstup do bazénu Na Petynce, případně další akce, které se nám podaří zajistit. Individuální poplatky za celé družstvo musí být zaplaceny nejpozději do 10. července. 

Zaplacení individuálního poplatku  je pro aktivní účastníky povinné!!

 

Platba individuálních poplatků a startovného

Adresa majitele účtu: Tatran Střešovice, Sibeliova 386, 162 00 Praha 6

Č.účtu: 900952293/0300

Název a sídlo banky: ČSOB, Na příkopě 14, 115 20 Praha, Česká republika

Variabilní symbol: 6898xxxx  (kde xxxx je ID číslo týmu)

Konstantní symbol: 0308

Specifický symbol: nevyplňujte

Odesilatel: název vašeho klubu a adresa

Účel platby: CZECH OPEN

 

Uzávěrka

Pozor, počet družstev je omezen !!!

Turnaje se mohou zúčastnit pouze ta družstva, která se zaregistrují a v termínu zaplatí startovné. V případě většího zájmu budou družstva vybrána podle data úhrady startovného. Další družstva budou zařazena na místa náhradníků. Ředitel turnaje může výjimečně přidělit divokou kartu. Nejpozději do 15.6.2017 obdržíte definitivní potvrzení Vaší přihlášky e-mailem společně s dalšími podrobnostmi.

 

Pokuta

V případě odhlášení z turnaje ze strany týmu po 13.7. 2017 bude týmu účtována smluvní pokuta 5.000,- Kč