UBYTOVÁNÍ

Pořadatel zajišťuje ubytování pro mimopražské účastníky ve škole nebo v ubytovně hotelového typu. Ubytování je poskytováno se snídaní. Vzhledem k předpokládanému velkému počtu zájemců Vás žádáme o včasné nahlášení požadavků prostřednictvím on-line formuláře. Nutno rezervovat nejpozději do 15.6.2017. Hlaste přesné počty! Závěrečné upřesnění počtů ohlaste nejpozději do 5.8.2017. V případě, že počet skutečně ubytovaných členů družstva bude nižší oproti těmto upřesněným počtům o více než dvě osoby, bude účtována cena dle rezervace.

Ubytování ve škole

cena: 225,- Kč/os a noc včetně snídaně

Minimální délka pobytu ve škole pro fakturaci jsou 3 noci.

Ve vlastních spacácích a na vlastních karimatkách - vezměte s sebou!!

Upozorňujeme na to, že zajištění potřebných škol je i díky často nevhodnému chování účastníků turnaje rok od roku náročnější. Celková kapacita této kategorie je výrazně omezena, při vyřizování budeme postupovat podle pořadí došlých objednávek a je pravděpodobné, že ubytování ve škole nebudeme schopni zajistit všem zájemcům. Doporučujeme proto zvážit variantu ubytování v ubytovně.

Při příjezdu bude vybírána kauce ve výši 2000,- Kč/tým, která bude vrácena v den odjezdu po řádném předání uklizené třídy nebo tělocvičny, kde bylo družstvo ubytováno.

 

Ubytování v ubytovně hotelového typu

cena: 400,- Kč/os a noc včetně snídaně

Minimální délka pobytu pro fakturaci jsou 3 noci

Ubytování je poskytováno v hotelu kategorie 2*, zpravidla buňkového typu – vždy dva pokoje mají společné sociální zařízení a v ceně ubytování je zahrnuta snídaně. Příklad hotelového ubytování –  AO hostel Střížkov, Hotel Start a další.

V hotelu se vybírá vratná kauce Kč 2500,- za tým

Úhrada ubytování

 

Platbu za ubytování je nutno poukázat nejpozději do 10.7.2016 na účet

 

Excalibur Tours, Pplk. Sochora 37, 170 00 Praha 7

 

Banka: Československá obchodní banka; Na příkope 14, 115 20 Praha 1;

 

číslo účtu: 478375143/0300

 

Variabilní symbol: ID registrační číslo týmu které vám bylo přiděleno při on-line registraci

 

Konstantní symbol: 0308

 

Specifický symbol: nevyplňujte

Odesilatel: název vašeho klubu a adresa

Účel platby: CZECH OPEN